Herb Powiatu Człuchowskiego
Strona główna

ul. Jerzego z Dąbrowy 1a,
77-300 Człuchów

tel. 59 83 43442, fax. 59 83 43441

e-mail: gdcz@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Człuchów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Załatwianie spraw w Urzędzie Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
89
 
87
 
14
 
85

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Człuchowskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bieżące

uwaga
Wykrzyknik

Ważna informacja

Bon szkoleniowy
Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Termin ważności bonu określa starosta.
W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badań;
 • przejazdu na szkolenia w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
- do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
- powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin, 
      
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
- do 550zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
- powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
- powyżej 1100zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta finansuje w/w koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
Osobie bezrobotnej skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje szkoleniowe stypendium w miesięcznej wysokości  120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie,
z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1
pkt 1wymienionej ustawy.
Formularz wniosku dotyczący przyznania bonu szkoleniowego można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy Człuchowie pokój 106 lub na stronie internetowej w zakładce „szkolenia”.

Wykrzyknik

Ważna informacjaOGŁOSZENIE - NABÓR NA KURSY
 

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie informuje, że w ramach realizacji Programu Specjalnego „Czas na działanie”, prowadzi nabór na następujące kursy:

 • Malarz
 • Murarz
Szkolenia skierowane są w szczególności do osób:
 • Będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • Posiadających III profil pomocy
NABÓR NA KURSY PROWADZONY BĘDZIE DO 20 WRZEŚNIA BR.
 
Zainteresowanych zapraszamy do PUP Człuchów, pokój 106/dział szkoleń/ 
Kontakt telefoniczny  59 83 43443.

Wykrzyknik

Ważna informacja


Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku i pod patronatem Starosty Człuchowskiego zapraszają do udziału w szóstej edycji Pomorskiego Dnia Przedsiebiorczości-IDG w powiecie człuchowskim, który odbędzie się 20 listopada 2014r. w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie ul. Koszalińska 2.
Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie obowiązujących przepisów prawa i procedur przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej oraz wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.


Serdecznie zapraszamy
 

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Bieżące

Giełdy pracy

GIEŁDY PRACY umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do pracy dobraną przez pośrednika pracy. Organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego kontaktu z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie.

Targi pracy

TARGI PRACY są zbiorową prezentacją ofert pracy zawierających dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne w jednym miejscu.

Nabory wniosków na staże


Formularze wniosków i programów stażu dostępne są w siedzibie urzędu lub na naszej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania". Złożone w powyższym okresie kompletne wnioski będą rozpatrywane w oparciu o wyznaczone kryteria - nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Nabory wniosków na przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie:

    • praktycznej nauki zawodu dorosłych (trwająca od 12 do 18 miesięcy)
    • przyuczenia do pracy dorosłych (trwające od 3 do 6 miesięcy),

więcej o naborze wniosków na przygotowanie zawodowe dorosłych

Nabory wniosków prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Urzędem i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w ....

więcej o naborze wniosków na prace interwencyjne

Nabory wniosków na roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w rozpoczyna nabór wniosków o organizowanie robót publicznych.
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie, które są dostępne w urzędzie oraz na stronie Urzędu.

więcej o naborze wniosków na roboty publiczne

Nabory wniosków na prace społecznie użyteczne

Procedura postępowania:
 1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 2. Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
 3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje ją do PUP

 4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych

więcej o naborze wniosków na prace społecznie użyteczne

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3,9 (ocen: 39)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy